VCOMSAT SAT (Không hợp chuẩn)
prev
  • VCOMSAT SAT (Không hợp chuẩn)
next

Mã: VCOMSAT SAT (

Đặt hàng

Thông số kỹ thuật 

Mã sản phẩm
VCOMSAT SAT
Thông Tin Sản Phẩm 
* Giám sát thời gian thực (Real- time Tracking)
* Lưu trữ dữ liệu GPS (GPS data logger)
* Tự động cấu hình GPRS cho các mạng GSM của Việt Nam (Auto APN configuration)
* Cấu hình thiết bị bằng SMS
* Xem vị trí qua điện thoại di động
* Nút bấm khẩn cấp (SOS Emergency)
* Kết nối cảm biến tốc độ
* Hỗ trợ các cảm biến mức:tắt mở máy, đóng mở cửa
 
Thông tin khác
 Cung cấp đường truyền dữ liệu về máy tính với tính năng bình thường (Lưu hành trình, báo cáo thời gian, vận tốc, km…)
không gắn Camera 
* 1 năm thanh toán 1 lần