VÒNG ĐEO TAY CHO NÚT ẤN KHẨN HIKVISION DS-PDB-IN-WRISTBAND
prev
  • VÒNG ĐEO TAY CHO NÚT ẤN KHẨN HIKVISION DS-PDB-IN-WRISTBAND
next

Mã: DS-PDB-IN-WRISTBAND

Đặt hàng

Vòng đeo tay là – phụ kiện đeo tay cho nút ấn khẩn DS-PDEBP1-EG2-WB
Phụ vụ cho người già hoặc người bệnh cần chăm sóc đặc biệt

PRODUCT DESCRIPTION

Vòng đeo tay là – phụ kiện đeo tay cho nút ấn khẩn DS-PDEBP1-EG2-WB
Phụ vụ cho người già hoặc người bệnh cần chăm sóc đặc biệt