Terminal nhận diện khuôn mặt

Terminal độc lập, đầu đọc thẻ

Terminal chấm công vân tay

Cửa quay - Turnstile

Khóa điện, khóa chốt

Hỗ trợ trực tuyến