• Quy định Bảo Hành

    Quy định Bảo Hành

    1. Bảo hành tại hãng
    - Được áp dụng với tất cả sản phẩm có phiếu bảo hành tại hãng hoặc trên phiếu bảo hành khi mua sản phẩm tại Công Ty THÂN HOÀNG PHÚC ghi rõ “Bảo Hành Tại Hãng”...