HOTEL SMART LOCK KB-SL01HS
prev
  • HOTEL SMART LOCK KB-SL01HS
next

Mã: KB-SL01HS

Đặt hàng

Khóa thông minh cho khách sạn màu bạc
Mở khóa bằng thẻ từ
Báo động khi mở khóa sai.
Báo động khi nguồn yếu.
Hỗ trợ nhiều thẻ từ.

.