VILLA SMARTLOCK KB-SL01FS
prev
  • VILLA SMARTLOCK KB-SL01FS
next

Mã: KB-SL01FS

Đặt hàng

. Khoá thông minh dành cho nhà riêng
. 3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa
. Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
. Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
. Chế độ báo động khi nguồn yếu
. Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
. Tiêu chuẩn Châu Âu

. Thông tin: Khóa thông minh dành cho nhà riêng
. Màu Sắc: Bạc
. Nguồn: Pin AA
. Hỗ trợ: Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
. Cách mở khóa: 3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa
. Mật khẩu: Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
. Báo động: Chế độ báo động khi nguồn yếu
. Chuyên dùng: Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Châu Âu
. Khoá thông minh cho nhà riêng