Đầu thiết lập vân tay DHI-ASM102(V2)
prev
  • Đầu thiết lập vân tay DHI-ASM102(V2)
next

Mã: DHI-ASM102(V2)

Đặt hàng

– Giao tiếp USB với máy tính.
– Không dùng nguồn phụ

– Giao tiếp USB với máy tính.
– Không dùng nguồn phụ