DS-K1801E ĐẦU ĐỌC THẺ EM
prev
  • DS-K1801E ĐẦU ĐỌC THẺ EM
next

Mã: DS-K1801E

Đặt hàng

• Đọc thẻ EM, không có bàn phím, hỗ trợ
giao thức Wiegand(W27/W35)

• Chuẩn chống bụi IP 65

PRODUCT DESCRIPTION

• Đọc thẻ EM, không có bàn phím, hỗ trợ
giao thức Wiegand(W27/W35)

• Chuẩn chống bụi IP 65