DS-K1801EK ĐẦU ĐỌC THẺ EM
prev
  • DS-K1801EK ĐẦU ĐỌC THẺ EM
next

Mã: DS-K1801EK

Đặt hàng

• Đọc thẻ EM, có bàn phím, hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)

• Chuẩn chống bụi IP 65

• Đọc thẻ EM, có bàn phím, hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)

• Chuẩn chống bụi IP 65