DS-K4H250S KHÓA CỬA TỪ ĐƠN
prev
  • DS-K4H250S KHÓA CỬA TỪ ĐƠN
next

Mã: DS-K4H250S

Đặt hàng

  • Khóa cửa từ đơn
  • Hỗ trợ lực đẩy tuyến tính tĩnh của 300kg
  • Nguồn làm việc: 12VDC (500mA)/ 24 VAC (250mA)

PRODUCT DESCRIPTION

  • Khóa cửa từ đơn
  • Hỗ trợ lực đẩy tuyến tính tĩnh của 300kg
  • Nguồn làm việc: 12VDC (500mA)/ 24 VAC (250mA)